BrolæggerTeamet:

BrolæggerTeamet Aps blev stiftet i 1998 og har siden opbygget stor erfaring og kompetence i løsning af kommunale opgaver. BrolæggerTeamet har faglært personale såvel som lærlinge ansat og har stor fokus på efteruddannelse samt sikkerhed på arbejdspladsen. Vi har i vores mangeårige samarbejde med Ishøj og Gladsaxe kommune samt det tidligere Københavns amt løst mange forskelligartede opgaver såsom:

 Vores veluddannede personale og kompetente personale tilbyder løsning af opgaver inden for:

 • Licitation, kommuner og regioner
 • Totalentrepriser 
 • Større projekter 
 • Anlægsarbejder 
 • Speciale, Nyanlægning samt renovering af fortove 
 • Overkørsler sat i brosten 
 • Alle former for chaussestens belægning 
 • Traditionel brolægning 
 • Private flise og anlægsopgaver 
 • Snerydning og saltning 
 • Asfaltering 
 • Betonarbejde